SUSHI GALLERY 7
Sushi Set 
TALK TO US:
 
 
BACK TO SUSHI HOMEPAGE
BACK TO SUSHI GALLERIES HOMEPAGE
 
From right to left, top to bottom:
Tai, Yariika,
Ha no Hana, Sayori, Shiitake